Oppslagstavle for Hundsund Huseierforening

  • Varsel om årsmøte i Hundsund Huseierforening 12.mai 2020

    Publisert 22. jan. 2020

    Tid: 18:00 - 20:00

    Det blir årsmøte i Hundsund Huseierforening 12. mai kl 18 på Hundsund Ungdomskole. Styremedlemmene i de enkelte sameiene utgjør huseiermøtet. Frist for å melde inn saker som skal behandles er satt til 1.april. Det oppfordres også til å komme med forslag på styrekandidater innen samme dato. Formell innkalling med sakspapirer sendes ut i forkant av møtet. Se vedlegg for nærmere informasjon Med hilsen Styret

Vis alle oppslag