Oppslagstavle for Hundsund Huseierforening

  • Varsel om årsmøte i Hundsund Huseierforening 8.mai

    Publisert 08. feb. 2019

    Tid: 18:00 - 20:00, Hundsund Undomskole

    Det blir årsmøte i Hundsund Huseierforening 8. mai kl 18 på Hundsund Ungdomskole. Styremedlemmene i de enkelte sameiene utgjør huseiermøtet. Frist for å melde inn saker som skal behandles er satt til 20.mars. Da ønskes også forslag på styrekandidater. Formell innkalling med sakspapirer sendes ut i forkant av møtet. Se vedlegg for nærmere informasjon Med hilsen Styret

Vis alle oppslag