Oppslagstavle for Hundsund Huseierforening

 • Varsel om årsmøte i Hundsund Huseierforening 8.mai

  Publisert 08. feb. 2019

  Tid: 18:00 - 20:00, Hundsund Undomskole

  Det blir årsmøte i Hundsund Huseierforening 8. mai kl 18 på Hundsund Ungdomskole. Styremedlemmene i de enkelte sameiene utgjør huseiermøtet. Frist for å melde inn saker som skal behandles er satt til 20.mars. Da ønskes også forslag på styrekandidater. Formell innkalling med sakspapirer sendes ut i forkant av møtet. Se vedlegg for nærmere informasjon Med hilsen Styret

 • Hundsund Huseierforenings nye hjemmeside og styreverktøy

  Publisert 17. apr. 2018

  Styret i Huseieforeningen har besluttet Lettstyrt som styreverktøy. Samtlige sameier vil via Lettstyrt få tilgang til generell informasjon, samt at de kan melde saker og stille spørsmål til styret via hjemmesiden. Under praktisk informasjon vil vi legge ut informasjon om feilmeldingsprosesser rundt gass-, veilys med mer. Videre vil Lettstyrt inkludere interne sider for administrasjon av foreningen.